מדיניות האיכות

אנו בחברת ניו אימג' דנטל היי-טק אקוויפמנט בע"מ מתחייבים לעמוד בדרישות ת"י ISO 9001:2015 ולשמור על איכות המוצר והשירות.

ניהול האיכות מהווה חלק אינטגראלי מתרבות הארגון בכל תחומי עיסוקיה וכולל:

ביצוע העבודה בצורה המיטבית תוך תכנון, בקרה, פעילות מתקנת לשיפור מתמשך והבטחת איכות המוצר והשירות.

כל זאת תוך כדי הענקת שירות ברמה הגבוהה ביותר ושמירה על שביעות רצונם של לקוחותינו.

דגשים

  • עמידה בדרישות חוק ורגולציה החלים על הארגון .
  • ניהול מערכת איכות עפ"י דרישות ת"י ISO 9001:2015
  • ממשק עבודה ישיר עם הלקוח וביצוע העבודה באופן מקצועי, יעיל ואפקטיבי
  • עמידה בציפיות הלקוח והגברת שביעות רצונו
  • הכשרת עובדים בהתאם לפעילות הארגון
  • פיתוח ובחינת מדדי איכות בפעילות הארגון
  • הטמעת תרבות איכות והפקת לקחים
  • שיפור מתמשך של מערך ניהול האיכות לרבות קביעת מטרות ויעדי איכות מדידים .